Kirkkoneuvoston jaosto

Osa kirkkoneuvoston jäsenistä muodostaa jaoston, joka valmistelee kirkkoneuvostolle erityisesti talouteen ja kiinteistöihin liittyviä asioita. Jaostolla on myös valta tehdä itsenäisesti päätöksiä, määritellyissä rajoissa.

2018

2.1.2018

30.1.2018