Seurakunta alkaa lapsista. Kaste on ensin.

"Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen. Tämä armo annetaan kaikille, myös lapsille. Jeesus käski tuomaan lapsia luokseen, koska Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen. Vanhemmat tuovat lapsen kasteelle ja rukoilevat yhdessä kummien kanssa hänen puolestaan. Kasteen arvo ei riipu meidän asenteestamme, sillä kaste ja usko ovat Jumalan teko meissä. " (Katekismus)

Vanhemmat ja pappi tapaavat jo ennen kastepäivää. Kasteen merkitys, toimituksen sisältö virsineen ja käytännön toimet ovat silloin esillä, samoin äidin saamaan lomakkeeseen tehtävät merkinnät lapsen nimestä, kummeista ja seurakunnasta, jonka jäsen kummi on. Päiväysriville molemmat vanhemmat allekirjoittavat antamansa tiedot. Muista merkinnöistä huolehtii pappi.

Jos lapsi saa isän sukunimen mutta vanhemmat eivät ole avioliitossa, tarvitaan todistus isyydestä.

Kastetoimituksen keskeistä aineistoa ovat ns. Lasten evankeliumi Mark. 10:13-16, kastekäsky ja uskontunnustus sekä Isä meidän -rukous. 

Raamatun lukukappaleen lukee tavallisesti muu kuin pappi.

Usein lauletaan kastevirsiä 216-219 tai lasten virsiä 490-503, kiitos- ja ajankohtavirsiä, myös Virsikirjan liiteosan lauluja.