Kirkkoneuvoston jaosto

Osa kirkkoneuvoston jäsenistä muodostaa jaoston, joka valmistelee kirkkoneuvostolle erityisesti talouteen ja kiinteistöihin liittyviä asioita. Jaostolla on myös valta tehdä itsenäisesti päätöksiä, määritellyissä rajoissa.

2018

2.1.2018

30.1.2018

27.2.2018

27.3.2018

9.4.2018

24.4.2018

22.5.2018

28.8.2018

30.10.2018

27.11.2018