Sururyhmä on tarkoitettu läheisensä menettäneille. Ryhmässä keskustellaan yhdessä toisten samassa tilanteessa olevien kanssa. Ryhmästä tiedotetaan hyvissä ajoin ennen ryhmän alkua. Ryhmän koko on 4-8 henkilöä. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

Sururyhmässä keskustellaan läheisen menetyksestä, surusta ja eteenpäin pääsemisestä. Uusi sururyhmä alkaa kokoontua keväisin ja syksyisin.