Hautajaiset

 

Läheisen ihmisen kuollessa elämän rajallisuus tulee vastaan. Kuolema ei ole kuitenkaan kaiken loppu. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tähden meillä on toivo jälleennäkemisestä.

Surun keskellä läheisten ja ystävien tuki on tärkeää. Seurakunnan työntekijät ovat apuna ja tukena hautajaisten suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä. Heiltä saa myös keskusteluapua surun keskellä. 

Hautajaisjärjestelyt käynnistyvät ottamalla yhteyttä seurakuntapalveluiden virastoon.

Viraston työntekijän kanssa voi sopia hautajaisten yksityiskohdista: hautauspäivästä, hautapaikasta, siunauksen toimittavasta papista, kanttorista ja muistotilaisuuden pitopaikasta, mikäli se järjestetään seurakunnan tiloissa.

Et ole menetyksesi kanssa yksin. Seurakunnasta saat tukea ja apua myös hautajaisten jälkeen. Yhteyttä voit ottaa suoraan pappiin tai voit tiedustella virastosta mahdollisuutta osallistua sururyhmään

Kun suunnittelet hautajaisia

Hautaan siunaaminen eli siunaustilaisuus voidaan toimittaa kirkossa, siunauskappelissa, sairaalan kappelissa tai haudalla. Virsikirjan loppupuolella on siunaustilaisuuden kulku.

Siunaavan papin kanssa tavataan ja keskustellaan ennen hautajaisia ja sovitaan tarkemmin siunaustilaisuuden kulusta ja käytännön asioista. Keskustelussa voi kertoa papille asioita, jotka siunauspuheessa ja -tilaisuudessa toivotaan otettavan huomioon.

Siunaustilaisuuden musiikista sovitaan kanttorin kanssa. Kanttori auttaa mielellään sopivan musiikin valinnassa. Siunaustilaisuudessa voi olla virsiä, urkumusiikkia ja muuta soitin- tai laulumusiikkia.

Siunaustilaisuuden jälkeen omaiset voivat järjestää muistotilaisuuden, jossa muistellaan vainajaa sukulaisten ja ystävien kanssa. Pappi ja kanttori voivat mahdollisuuksien mukaan osallistua muistotilaisuuteen omaisten niin toivoessa. Muistotilaisuuden voi järjestää seurakunnan tiloissa, kotona tai muissa tiloissa. 

Hautaukseen liittyvät maksut

Hautaukseen liittyvät palvelut laskutetaan kirkkoneuvoston hyväksymän hinnaston mukaisesti. Loimaan seurakunta maksaa loimaalaisten vainajien tuhkausmaksun Rauman seurakunnan krematoriolle, kun vainajan tuhka haudataan Loimaan seurakunnan hautausmaille.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Tue lapsen surua olemalla läsnä. Salli lapsen surra ja ole avoin. 

Lapsi ja kuolema

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa