Tilaa virkatodistus

Virkatodistuksen voit tilata :

 1. Yksityishenkilöt asiointipalvelun kautta (vahva tunnistautuminen suomi.fi -palvelun kautta)
 2. Organisaatiotilaajat (esim. pankit, asianajotoimistot jne) Verkkolomakkeella
 3. Puhelimitse: 02 776 4400 ma-ti ja to-pe klo 9-13

15.3. alkaen yksityshenkilöiden tekemät virkatodistustilaukset vain asiointipalvelun kautta tai puhelimitse!

Virkatodistukseen perunkirjoitusta varten elävästä henkilöstä tarvitaan vain henkilökohtaiset tiedot. Mikäli kyseessä on perinnöstä luopuminen tarvitaan sukuselvitys, johon sisältyy puoliso, lapset ja muuttotiedot.

Kuolleesta henkilöstä perunkirjoitusta varten laadittavaan sukuselvitykseen merkitään puoliso ja lapset sekä muuttotiedot.

Elää-virkatodistuksen toimitusaika on 2-5 työpäivää, sukuselvityksen viikosta kahteen viikkoon.

Loimaan seurakunta liittyy Porin aluekeskusrekisteriin 1.5.2021 alkaen. Tämä vaikuttaa mm. virkatodistusten käsittelyyn kevään aikana. Otathan huomioon, että käsittelyajat voivat venyä aiemmasta.

Virkatodistuksista perittävät maksut

(Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista 1.1.2020 alkaen)

Maksuttomat todistukset

Maksuttomia todistuksia ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta sekä muut sellaiset todistukset, joiden maksuttomuus perustuu johonkin voimassa olevaan lakiin.

Maksulliset todistukset

 1. manuaalisesti laaditusta todistuksesta
  1. 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;
  2. 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;
  3. 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta
 2. kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä KirDi -toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta päähenkilön osalta 45 euroa ja päähenkilöön liittyvistä todistuksista 9 euroa; jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia samaan käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen hinta.
 3. kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus 9 euroa
 4. ote kastekirjasta, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 9 euroa
 5. sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa;
 6. tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa;
 7. Kirkonkirjojen tietoihin perustuvan, aiemmin laaditun todistuksen kopio 9 euroa

Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.

Muut maksut

Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.