Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto koostuu luottamushenkilöistä, jotka kirkkovaltuusto valitsee kahden vuoden välein. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Loimaalla kirkkoherra. Kirkkolain mukaan myös maallikko voi toimia kirkkoneuvoston puheenjohtajana, ja joissain seurakunnissa näin onkin.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin, solmii seurakunnan sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa. Kirkkoneuvosto valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.

Kirkkoneuvoston kokoonpano 2023 - 2024

Riku Laukkanen 
puheenjohtaja

Eliisa Jaatinen
varapuheenjohtaja

Muut jäsenet:

Erkki Kallio
Mari Koenkytö
Jukka Laaksonen
Tarja Mäki-Punto-Ristanen
Eija Pajula
Veli Reunanen
Paula Ristimäki
Timo Tamminen
Ilkka Uusitalo

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

2023

 

Vanhemmat pöytäkirjat löytyvät arkistosivulta.