Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto koostuu luottamushenkilöistä, jotka kirkkovaltuusto valitsee kahden vuoden välein. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Loimaalla kirkkoherra. Kirkkolain mukaan myös maallikko voi toimia kirkkoneuvoston puheenjohtajana, ja joissain seurakunnissa näin onkin.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan yleisestä hallinnosta ja on seurakunnan taloudenhoitaja. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin, solmii seurakunnan sopimukset ja edustaa oikeudellisissa toimissa. Kirkkoneuvosto valitsee suurimman osan seurakunnan viranhaltijoista.

Kirkkoneuvoston kokoonpano 2019-2020

Riku Laukkanen 
puheenjohtaja

Heikki Vainio
varapuheenjohtaja

Muut jäsenet:

Raimo Huhtala
Eliisa Jaatinen
Erkki Kallio
Noora Lerkki
Pekka Mäkelä
Tarja Mäki-Punto-Ristanen
Jorma Rinne
Marjatta Sormunen-Mettälä
Margit Vehviläinen