Tilaa virkatodistus

Virkatodistuksen voit tilata :

 1. Verkkolomakkeella
 2. Puhelimitse: 02 776 4400 ma-ti ja to-pe klo 9-13
 3. Käymällä seurakuntapalveluiden virastolla (Turuntie 32, Loimaa) ma-ti ja to-pe klo 9-13

Seurakunnan sähköpostipalveluihin tehdään muutoksia sunnuntaina 3.3. Tästä saattaa aiheutua katkoksia tilauslomakkeen käyttöön ko. päivänä sekä viikon 10 alussa.

Virkatodistukseen perunkirjoitusta varten elävästä henkilöstä tarvitaan vain henkilökohtaiset tiedot. Mikäli kyseessä on perinnöstä luopuminen tarvitaan sukuselvitys, johon sisältyy puoliso, lapset ja muuttotiedot.

Kuolleesta henkilöstä perunkirjoitusta varten laadittavaan sukuselvitykseen merkitään puoliso ja lapset sekä muuttotiedot.

Elää-virkatodistuksen toimitusaika on 2-5 työpäivää, sukuselvityksen viikosta kahteen viikkoon.

Virkatodistuksista perittävät maksut

(Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista 1.5.2017 alkaen)

Maksuttomat todistukset

Henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) on maksuton.

Maksulliset todistukset

 1. kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin yllä mainitusta (maksuttomasta) todistuksesta 9 euroa
 2. manuaalisesti laaditusta todistuksesta
  1. 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;
  2. 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;
  3. 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 9 euroa;
 3. sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa;
 4. tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa;
 5. kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 9 euroa sivulta.

Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.

Muut maksut

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. Lisäksi peritään mahdollinen postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.