Lähetyspiirit:

Lämpimästi tervetuloa mukaan seurakuntamme lähetyspiireihin tukemaan oman seurakuntamme nimikkolähettejä!  Lähetyspiireissä kuullaan ajankohtaisia asioita lähetystyöstä, keskustellaan, lauletaan ja kahvitellaan. Tilkkutäkki-piirissä pääpaino on käsitöiden tekemisellä.

Tällä hetkellä toimii kolme lähetyspiiriä: Tiistaisin Kaupunginkirkolla kokoontuva, Kanta-Loimaalla keskiviikkoisin kokoontuva Tilkkutäkki-piiri sekä Metsämaalla tiistaisin kokoontuva lähetysilta.

Lähetystyön nimikkosopimukset:

 

Suomen Lähetysseuran kanssa tehty palvelusopimus: 

 

Maria Magdalena-hanke, Kolumbia

Rauhankasvatusta, sekä rauhantapahtumia konfliktisilla alueilla. Työn tavoitteena muodostaa psykososiaalisen tuen ryhmiä yhteisöihin, sekä kehittää vuoropuhelu-, keskustelu- ja pohdintatiloja. Pitkäaikaisvaikutuksena tavoitellaan sitä, että lapset, nuoret ja aikuiset rakentavat rauhaa keskinäisessä vuorovaikutuksessa turvallisessa, moniarvoisessa ja osallistavassa ympäristössä. Kahviplantaasialueille on pystytetty pieni puutarha, missä rauhankasvatuksen avulla opetetaan omavaraisuuteen, kestävää kehitystä sekä ekoteologiaa.

 

Rasismin ja vihapuheen vastainen koulutus/rauhankasvatus, nimikkolähetti Tarmo Heikkilä, Israel

Tarmo Heikkilä on valittu Felm keskuksen johtajaksi vuonna 2023, jonne lähtee perheensä kanssa heti, kun se on mahdollista. Felm keskus on keskeisessä asemassa tukemassa rauhantyötä ja rauhankasvatusta. Konfliktit vaikuttavat hyvin paljon lapsiin ja nuoriin, jotka kasvavat sen keskellä.

Rauhankasvatus pitää sisällään mm.:

- Musalahan rauhanleireillä lapsilla on mahdollisuus tutustua ja ystävystyä niin sanotun konfliktin toisen osapuolen kanssa, näillä positiivilla kohtaamisilla toivotaan olevan pitkäaikainen vaikutus heidän elämässään. 

- Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon kouluissa nuorten johtajuuskoulutus pyrkii antamaan nuorille työkaluja ottamaan vastuuta yhteisöstään. 

- Rossing Centerin hanke pyrkii kouluttamaan opettajia peruskouluissa, lukioissa, ammattikouluissa ja muualla, jotta heillä olisi paremmat valmiudet käsitellä vaikeita aiheita kuten rasismia, vihaa ja konflikteja luokkahuoneissa. 

- Baladna-järjetön nuorisotalolla Nasaretissa Israelin arabinuoret pystyvät kokoontumaan turvallisessa ympäristössä. He oppivat toisiltaan ja tutustuvat toisiin nuoriin, joilla saattaa olla erilainen tausta tai mielipide. 

- Felm-keskuksen rauhankasvatushanke. Felm-keskuksen työhön kuuluu teologinen ohjelma ja MECC-ICCI:n nuorten johtajuuskoulutushanke. Felm-keskus toimii alustana erilaisille toimijoille ketkä ovat kirkollisella tai teologisella alalla. Felm-keskus järjestää teologista keskustelua eri kristittyjen, mutta myös eri uskontojen edustajien välillä. Työn tavoitteena on rauhan ja sovinnon edistyminen Pyhällä maalla.

Työn pitkäaikaisvaikutuksena toivotaan rauhan lisääntyvän. Rauhankasvatushanke pyrkii kylvämään tietoja, taitoja ja asenteita, jotka lisäävät rauhaa edistäviä ajatusmalleja. Tämä voi tapahtua tarjoamalla esimerkiksi eri narratiivivaihtoehtoja, edistämällä kriittistä ajattelua tai vahvistamalla tunteidenkäsittelytaitoja. 

 

Linda Juntunen, Tansania

Linda toimii Tansaniassa alueellisen viestinnän asiantuntijan tehtävissä itäisen ja eteläisen Afrikan työalueella, asemapaikkanaan Tansania. Tansania on edelleen YK:n mittareilla köyhä maa. Lähetysseuran kehitysyhteistyön lähtökohtana on äärimmäisen köyhyyden voittaminen paikallistasolla ihmisten oman osaamisen ja organisoitumisen kautta. Kehityshankkeissa keskitytään myös vammaisten aseman parantamiseen ja opettajakoulutukseen. Kummityö tukee vähävaraisten ja vaikeista sosiaalisista oloista tulevien lasten koulunkäyntiä. Lähetysseura tukee hiippakuntien työntekijäkoulutusta, sekä tavoittavaa julistustyötä.

 

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa tehdyt sopimukset:

Kenia kenttäkohteena 

Keniassa Sley työskentelee evankelisluterilaisen kirkon (ELCK) työyhteydessä. Tällä hetkellä alueella on kaksi lähettiä (Virpi Otieno ja Marja Ochieng). Työ keskittyy koulutus- ja orpolapsityöhön. Pääasiallisia avustuskohteita ovat Kisumun kehitysvammaiskoulu, kummilapsityö (noin 230 lapsella kummit Suomessa) ja Matongon teologinen seminaari, jossa opetetaan evankelistoja, pappeja ja diakoneja tuleviin ammatteihinsa. Opiskelijoita saapuu Matongoon sekä Keniasta, että useista Itä-Afrikan maista. 

Lisäksi Sleyn yhtenä tukimuotona Keniassa on Credo-työ, joka tukee paimentolaisheimojen lapsia. Heimoissa tytöt usein ympärileikataan ja naitetaan vanhemmalle miehelle, esim. kolmanneksi vaimoksi. Kummiohjelma auttaa näitä tyttöjä ja muun muassa ohjaa tytöt kouluihin sisäoppilaitoksiin välttääkseen tuon kohtalon.

 

Japani kenttäkohteena

Japani on Sleyn vanhin lähetyskenttä ja työ siellä on alkanut jo 1900-luvun alussa. Japani luetaan niin sanottuihin "saavuttamattomiin kansoihin", eli siellä kristittyjä on alle prosentti. Työ Japanissa on seurakuntatyötä mm. siellä toimivassa Suomi-kirkossa. Tällä hetkellä kirkon työssä ovat Hiroaki ja Päivi Yoshimura. 

Viro, nimikkolähetti Liisa Rossi

Uskontotilanne näyttää varsin synkältä, kun kysytään kristillisten yhteisöjen virallista jäsenyyttä, luvuksi saadaan alle 20 %. Neuvostohistorian vuoksi kouluissa ei ole ollut uskonnonopetusta. Rippikoulu tavoittaa murto-osan ikäluokasta. Kristillisen uskon ja kirkkojen tuntemus on heikko. Lähetystyön tarve on ilmeinen. Nimikkolähettimme Liisa Rossi työskentelee mm- media-, pienryhmä-, ja raamatunopetustyön parissa Rakveren Kolminaisuuden seurakunnassa. Työn tavoitteena on paitsi vahvistaa seurakuntaa ja sen aktiivijäsenien pientä joukkoa, myös erityisesti tavoittaa evankeliumin sanomalla niitä ihmisiä, joille Jeesus on vielä vieras.

 

Liisan uusimpia kuulumisia ja lähettikirjeitä pääset lukemaan täältä.

Kansanlähetys

Antti ja Laura Olkkonen, Pohjois-Afrikka/Espanja

Tammikuussa 2023 Antti ja Laura valmistuivat Kansanlähetyksen lähetyslinjalta maahanmuuttajatyön tehtäviin. Heidän työnsä tulee olemaan maahanmuuttajien laaja-alaista diakonista tukemista, jotta nämä voisivat integroitua espanjalaiseen yhteiskuntaan ja löytäisivät seurakuntayhteyden. Ensimmäisen kahden vuoden aikana Antti ja Laura opiskelevat kohderyhmänsä kieltä ja kulttuuria Pohjois-Afrikassa, minkä jälkeen he tulevat siirtymään paikallisen yhteistyökumppanimme maahanmuuttajatyön tehtäviin Espanjaan.

Kylväjä

Immanuel-kirkko, Israel

Kylväjä tekee tavoittavaa ja seurakuntaa rakentavaa työtä Tel Avivin Immanuel-kirkossa. Kirkolla kohdataan viikoittain satoja israelilaisia vierailijoita, joille kerrotaan evankeliumi ja uusia ihmisiä tulee mukaan seurakuntaan. Seurakuntamme tukee yhteisöä, joka tarvitsee tukea opetuslapseuttavaan ja varustavaan toimintaansa kasvaakseen ja kulkeakseen kohti itsenäisyyttä.

 

Christina Harald, Mongolia

Christina Haraldin ensimmäinen kausi Mongoliassa alkaa vuoden 2024 alussa. Siellä hän työskentelee Kylväjän kumppanin työyhteydessä pääkaupungissa Ulaanbaatarissa. Tegsh Tusgal-järjestö (nimi tarkoittaa yhdenvertaista valoa) on mongolialainen kansalaisjärjestö, joka perustettiin vuonna 2019. Järjestö pyrkii parantamaan yhteiskunnan syrjäytyneiden väestönryhmien oikeuksia keskittyen etenkin vammaisten ihmisten parissa tehtävään työhön. Christinan tehtävänä on vahvistaa Tegsh Tusgalin tekemää sosiaalityötä opetuksen ja ohjauksen kautta. Suunnitelmana on myös, että Christina tukee Tegsh Tusgalia uuden sosiaalityöhön keskittyvän projektin aloittamisessa.