Loimaan seurakunta on evankelis-luterilainen seurakunta Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan rajaseudulla. Se kuuluu Turun Arkkihiippakuntaan ja Paimion rovastikuntaan.

Loimaa on seutukunnan keskus, joka tarjoaa monipuoliset julkiset ja kaupalliset palvelut niin loimaalaisille kuin muualta tulevillekin. Myös seurakunnan palvelut ovat laajat ja kattavat koko seurakunnan alueen. Seurakunnan omien ja vuokrattujen tilojen lisäksi toimintaa järjestetään kyläyhdistysten tiloissa, rukoushuoneilla ja seurakuntalaisten kodeissa.

Loimaan seurakunnassa on noin 13 000 jäsentä, Loimaan kaupungin asukasluku on puolestaan 16 300. Seurakuntaan kuuluu neljä viidestä loimaalaisesta, merkittävästi suurempi osuus kuin valtakunnallisesti. Seurakunta kattaa Loimaan kaupungin alueen, pinta-alaltaan 852 neliökilometriä.