Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä. Loimaan seurakunta toimii rekisterinpitäjänä asiakaspalvelumme edellyttämissä järjestelmissä.

Tietosuojaseloste on kunkin työalan tietosuojasisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava dokumentti.

Ohessa asiakastyössämme käytettävien tietojärjestelmien tietosuojaselosteet pdf-muodossa.