Ristiäiset

Seurakunnan jäseneksi liitytään kasteen välityksellä. Luterilaisen perinteen mukaisesti ihminen kastetaan jo pikkuvauvana. Suositeltavaa on, että lapsi kastetaan viimeistään kahden kuukauden iässä. Myös nuorena tai aikuisena voi tulla kastetuksi.

Kastejuhlan järjestäminen alkaa siitä, että lapsen vanhemmat ottavat yhteyttä seurakuntaan.  Vanhemmat ja pappi tapaavat jo ennen kastepäivää. Kasteen merkitys, toimituksen sisältö virsineen ja käytännön toimet käydään silloin läpi. Tapaamisessa tarvitaan seurakunnasta kotiin tullut lomake "Lapsen tietojen ilmoittaminen". Jos lapsi saa isän sukunimen, mutta vanhemmat eivät ole naimisissa, tarvitaan todistus isyydestä.

Seurakunnassa on käytössä ohjelmavihko, jossa on ristiäisten kulku, rukoukset sekä virsiehdotuksia. 

Ristiäiset voidaan järjestää joko kirkossa, seurakuntatalolla, lapsen kotona tai muussa tilassa. Seurakunnan tilat ovat maksuttomasti käytössä ja seurakunnalla on kastemekko lainattavissa.

Kristinuskon "käyttöohjeessa", katekismuksessa, kasteesta sanotaan seuraavalla tavalla: 

"Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen. Tämä armo annetaan kaikille, myös lapsille. Jeesus käski tuomaan lapsia luokseen, koska Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen. Vanhemmat tuovat lapsen kasteelle ja rukoilevat yhdessä kummien kanssa hänen puolestaan. Kasteen arvo ei riipu meidän asenteestamme, sillä kaste ja usko ovat Jumalan teko meissä. "

 

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku