Rippijuhlat ja konfirmaatio

Rippikoulun käyminen on vapaaehtoista. Rippikoulu käydään pääsääntöisesti sinä vuonna, jona nuori täyttää viisitoista.  Rippikouluun ilmoittautuminen on syyskuussa. Ennen sitä kaikilla yläkouluilla käydään kertomassa rippikoulun suorittamisesta. Kaikkien 15 vuotta täyttävien huoltajille lähetetään kutsu infoiltaan, jossa heillekin tiedotetaan rippikoulun käytännöistä. 

Rippikoulua käydään vähintään puoli vuotta ja se sisältää seurakuntaan tutustumista, kristilliseen oppiin syventymistä, jumalanpalveluskäyntejä ja huipentuu usein noin viikon mittaiseen leirijaksoon. Leirijakson päätteeksi vietetään konfirmaatiojuhlaa kirkossa. Konfirmaatio on kasteen ja kastetun vahvistamista.

Rippijuhlat voi järjestää kotona, seurakunnan tiloissa tai jossain muussa sopivassa ja mieluisassa paikassa.

Konfirmaation jälkeen rippikoulun käyneellä on oikeus toimia kummina, käydä itsenäisesti ehtoollisella ja saada kirkollinen avioliittoon vihkiminen. 

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen