Uutislistaukseen

Pyhä koskettaa -valokuvakilpailu alkaa!

7.10.2020 13.19

Tervetuloa osallistumaan kaikille loimaalaisille avoimeen valokuvakilpailuun.
Kilpailun järjestää Loimaan seurakunta.
Kerro kuvalla mikä sinulle on Pyhää, minkä asian yhteydessä tai missä tilanteessa koet Pyhän olevan läsnä.
Toivomme mahdollisimman monipuolisia kuvia, joten kuvasi voi olla arkistojen aarre, viime kesän kohokohta tai tämän syksyn tuotos.
Meille jokainen kuva ja kuvaaja on yhtä tärkeä, joten tee rohkeasti näkyväksi sinulle merkityksellisiä hetkiä ja asioita.  
Kilpailuun voi osallistua max. kahdella kuvalla/henkilö. Kilpailuun osallistuneista kuvista valitaan 12 kuvaa, joista kootaan näyttely.

Palkinnot:
1.150€ lahjakortti 2. 75€ lahjakortti 3. 50 € lahjakortti

Kilpailuaika on 12.10.-30.11.2020. Kuvan voi lähettää sähköpostissa osoitteeseen: pyhakoskettaa@gmail.com.
Osallistumisesi yhteydessä ilmoita oma nimesi, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisesti kuvan/kuvien nimet.
Voit kertoa sähköpostissasi kuvasta omin sanoin. Tarkemmat kilpailusäännöt alempana.

Lisätiedot: nuorisotyönohjaaja Kerttu Niemelä, kerttu.niemela@evl.fi, 044 3593701

PYHÄ
Pyhä (sanctus, sacer) eli sakraali on arjen ja maallisen vastakohta. 
Pyhällä tarkoitetaan yleensä jotakin asiaa ja paikka, joka on muusta erillään 
ja jolle on annettu erityisasema uskonnollisessa ajattelussa ja käyttäytymisessä.
Pyhä on jotakin Jumalalle erotettua tai Jumalalle kuuluvaa.
Pyhäksi nimittäminen ilmaisee suhteen siihen, millä on erityistä arvoa.
Pyhyys perustuu symboliseen suhteeseen, joka voi olla yksilöllinen tai yhteisöllinen.
Uskonnoissa kokemus pyhästä on usein yhteisöllisyyttä voimistava kokemus.
” (lähde: www.evl.fi)

Valokuvakilpailun säännöt:
1. Max kaksi kuvaa/osallistuja.
2. Kuvan voi ottaa digikameralla tai hyvälaatuisella kännykkäkameralla.
3. Säilytä alkuperäinen kuva. Järjestäjä voi tarvittaessa pyytää aineistoa sinulta.
3. Kilpailukuva ei saa olla aikaisemmin julkaistu.
4. Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama.
5. Kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet.
6. Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.
7. Järjestäjällä on oikeus julkaista kuvia kilpailun tulosten esittelyn yhteydessä ilman erillistä korvausta.
8. Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.
9. Järjestäjä voi julkaista kilpailuun osallistuneita kuvia kuvaajan luvalla ja erikseen sovittavaa korvausta vastaan.
10. Palkitsemattomia kuvia järjestäjät voivat julkaista erikseen sovittavaa korvausta vastaan.
11. Järjestäjä ei saa ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa kuvan sisältöä tai rajausta.
12. Järjestäjä huolehtii siitä, että kuvaajan nimi liitetään kuvan yhteyteen sen käytön yhteydessä.
13. Järjestäjä ei saa luovuttaa/myydä kuvamateriaalia kolmannelle osapuolelle.
14. Kuvia, jotka eivät menestyneet kilpailussa, ei säilytetä.