Vuonna 2024 Yhteisvastuu keskittyy nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien parantamiseen

Yhteisvastuu auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria. Vuonna 2024 kerätyt varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän mahdollisuuksiensa tukemiseen HelsinkiMission, Suomen ev.lut. seurakuntien ja Kirkon Ulkomaanavun avulla.

Keräys alkaa sunnuntaina 4.2.2024. 

Yhteisvastuun keräystuotosta 20 prosenttia kohdistetaan loimaalaisten nuorten tukemiseen.

 

Lahjoittaa voit oman seurakuntasi keräykseen tästä linkistä painamalla , mobilepaylla 93660

tai tilisiirtona: 

- Aktia FI82 4055 0010 4148 41

- Nordea FI16 2089 1800 0067 75

-OP FI14 5000 0120 2362 28

Käytäthän tällöin viitenumeroa 301385, jotta lahjoitus kohdistuu myös omaan seurakuntaasi.

Kirkkopalvelut ry:n keräyslupa RA/2020/639 voimassa toistaiseksi; Ahvenanmaalla ÅLR/2023/7525 1.1.-31.12.2024

Lahjoita tilisiirrolla

Voit lahjoittaa haluamasi summan Yhteisvastuun keräystileille:

  • Aktia FI82 4055 0010 4148 41
  • Nordea FI16 2089 1800 0067 75
  • Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

Loimaan seurakunnan viitenumero on 301385

Kiitos lahjoituksestasi!

Lahjoita Mobilepay-sovelluksella

Loimaan seurakunnan numeroon 93660

 

Auta nuoria kohti valoisampaa tulevaisuutta Suomessa ja maailmalla

Vuonna 2024 Yhteisvastuu auttaa nuoria, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä, menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään Suomessa ja maailmalla. Kotimaassa tuotot ohjataan HelsinkiMission ja seurakuntien kautta yksinäisille nuorille. Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä.

 

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) auttaa maailman katastrofialueilla esimerkiksi mahdollistamalla lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä ammatillista koulutusta. KUA tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Lahjoita tekstiviestillä

 

Tekstiviestilahjoitus numeroon 16588

APU20 (lahjoituksesi 20 €)

Lahjoitukset, jotka on tehty verkkomaksuna, Mobilepaylla tai tilisiirtona (viitenumeroa käyttäen) kohdentuvat Loimaan seurakunnan keräystuottoon ja siten vaikuttavat paikallisesti käytettävään keräystuottoon.

Tekstiviestilahjoituksia ei voida kohdentaa, vaan ne käytetään kotimaisiin ja ulkomaisiin yleiskohteisiin.

 

Yhteisvastuun kautta apu menee perille

Alla olevilla videoilla kerrotaan, mitä Yhteisvastuukeräyksen tuotolla on tehty aiempina vuosina

YouTube-video

YouTube-video

 

Yhteisvastuukeräyksellä kohtaamisia ja turvalliseksi tunnistettavia aikuisia kouluihin

Yhteisvastuukeräyksellä kohtaamisia ja turvalliseksi tunnistettavia aikuisia kouluihin

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla tuetaan KouluSaapas-toimintaa, joka on käynnistynyt jo 14 paikkakunnalla, mm. Kajaanissa, Joensuussa, Raahessa, Kauhavalla, Turussa, Keravalla ja Järvenpäässä. Suurin osa toiminnasta tapahtuu toisen asteen oppilaitoksissa ja yläkouluissa koulupäivän aikana joko kahviona tai pitkällä välitunnilla päivystämisenä ja kohtaamisena. Ensimmäinen alakouluikäisille suunnattu KouluSaapas on aloittanut keväällä 2023 Turussa, jossa se toimii kokeiluluontoisesti heti koulupäivän jälkeen koulun tiloissa. Osa KouluSaappaista toimii yhdessä kunnan tai kaupungin kanssa.

Lasten ja nuorten keskuksen koordinoima KouluSaapas tuo kouluihin lisää turvalliseksi tunnistettavia aikuisia sekä tarjoaa nuorille matalan kynnyksen kohtaamisia ja keskusteluja koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Nuorilla on suuri tarve kohdata turvallisia koulun ulkopuolisia aikuisia. KouluSaappaan käymissä keskusteluissa yleisimpinä aiheina ovat olleet yksinäisyys, kiusaaminen ja tulevaisuus, mutta nuorilla on tarve jakaa myös hyviä juttuja sekä onnistumisia.

Positiivisia kokemuksia Kajaanissa

KouluSaapas käynnistyi ensimmäisenä Kajaanissa, jossa helmikuussa 2022 alkanut toiminta keskittyy toisen asteen oppilaitoksiin, eli Kajaanin ammattiopistolle ja lukioon. KouluSaappaan vapaaehtoiset ovat ammattiopiston ja lukion aulassa kahvikärryn kanssa ruokavälituntien yhteydessä, jolloin tavoitetaan hyvin opiskelijoita. Saapaslaisten tärkeimmät työvälineet ovat kuuntelevat korvat ja aktiivinen kohtaaminen ”Mitä kuuluu” -teemalla. Saapas-vapaaehtoisen kohtaaminen koululla voi olla jollekin se ainut tilanne pitkään aikaan, kun joku kysyy aidosti kiinnostuneena, mitä kuuluu.

Kajaanin KouluSaappaan vapaaehtoiset ja työntekijät ovat saaneet runsaasti hyvää palautetta toiminnasta niin opiskelijoilta kuin opettajilta. Useimmat kohtaamiset ovat olleet pientä jutustelua, mutta hetkittäin on syntynyt syvempiä keskusteluja. Keskustelujen aihealueet ovat liittyneet mm. opiskeluun, viikonlopun viettoon, asuntolaelämään ja työssäoppimisjaksoihin. Myös opettajia piipahtaa juttusilla.

Nuorisotyötä etsivän työn keinoin ja nuorten ehdoilla

Palveluoperaatio Saapas on etsivän työn keinoin tehtävää nuorisotyötä nuorten ehdoilla. Saappaan turvalliseksi tunnistettavat aikuiset kohtaavat ja auttavat nuoria siellä missä he ovat – nuorten kokoontumispaikoilla ja asuinalueilla, netissä, koulussa ja festareilla. Vuosittain noin 16 000–20 000 nuorta saa Saappaalta apua. Saappaan sydän ovat koulutetut vapaaehtoiset. Mukana toiminnassa on 600 aktiivista vapaaehtoista, ja heitä tukevat noin 40 paikkakunnalla toimivien ryhmien vastaavat ohjaajat. Ryhmiä vetävät kunnat ja seurakunnat. Valtakunnallisesti toimintaa koordinoi Lasten ja nuorten keskus.

Kuva: Saappaan täysi-ikäiset, koulutetut vapaaehtoiset kohtaavat nuoria heidän ehdoillaan siellä missä he ovat. Ilman vapaaehtoisia ei olisi Saapas-toimintaakaan. Kuvassa Tomi Sirviö ja Tarja Vehkaoja.