Yhteisvastuu-logo

Yhteisvastuukeräys 2021

Puolustaa vähävaraisia ikäihmisiä

Eri syistä johtuva köyhyys koettelee vanhusväestöä Suomessa ja maailmalla. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla. Keräys alkaa 7.2.2021.

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä. Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.

Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset.

Lahjoita tilisiirrolla

Voit lahjoittaa haluamasi summan Yhteisvastuun keräystileille:

  • Aktia FI82 4055 0010 4148 41
  • Nordea FI16 2089 1800 0067 75
  • Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

Loimaan seurakunnan viitenumero on 301385

Lahjoita Mobilepay-sovelluksella

Loimaan seurakunnan numeroon 93660

Apua ikäihmisille seurakunnan diakoniatyön kautta

Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella.

Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, joka tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen.

Loimaalla ikäihmisten taloudelliset vaikeudet näkyvät diakoniatyön asiakkaiden elämässä. Taloudelliset ongelmat näkyvät valinnoissa ruuan ja lääkkeiden välillä sekä siinä, mitä lääkkeitä tai palveluita on varaa ostaa ja äkillisten sairauskulujen maksuvaikeuksissa. Diakoniatyön viime keväinen ruokakassijako riskiryhmäläisille nosti esiin sen miten haavoittuvaa iäkkään ihmisen elämä voi olla ilman läheisten ihmisten tukea. Seurakunnassa autetaan ikäihmisiä taloudellisen tukemisen lisäksi normaaliaikana erilaisin kontaktein: kotikäyntien, puheluiden, ryhmien, retkien ja leiripäivien kautta. Nyt alkavan keräyksen seurakunnalle jäävä osuus käytetään vähävaraisten ikäihmisten kampaamo- ja parturipalveluihin yhteistyössä eri yrittäjien kanssa.

Kaukana tarve on vieläkin suurempi kuin meillä

Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa olevia niin Suomessa kuin maailmalla. Tuotosta yli puolet, 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastonLinkki avautuu uudessa välilehdessä kautta. Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä.

Lahjoita puhelimella

Puhelinlahjoitus
0600 1 7010 (10,26 € / puh+pvm/mpm)
0600 1 7020 (20,28 € / puh+pvm/mpm)

Tekstiviestilahjoitus numeroon 16588
APU10 (lahjoituksesi 10 €)
APU20 (lahjoituksesi 20 €)

Lahjoitukset, jotka on tehty verkkomaksuna, Mobilepaylla tai tilisiirtona (viitenumeroa käyttäen) kohdentuvat Loimaan seurakunnan keräystuottoon ja siten vaikuttavat paikallisesti käytettävään keräystuottoon.

Puhelin- ja tekstiviestilahjoituksia ei voida kohdentaa, vaan ne käytetään kotimaisiin ja ulkomaisiin yleiskohteisiin.

Keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR 2020/4355 / Kirkkopalvelut

Yhteisvastuun kautta apu menee perille

Alla olevilla videoilla kerrotaan, mitä Yhteisvastuukeräyksen tuotolla on tehty aiempina vuosina

YouTube-video

YouTube-video

YouTube-video